Algemene informatie omgevingsvergunning

In het Omgevingsloket vindt u digitale informatie over de fysieke leefomgeving. Via dit loket maakt u een aanvraag voor een omgevingsvergunning om een activiteit uit te voeren waarvoor een omgevingsvergunning nodig is. Maar u kunt hier ook eerst checken of u voor uw werkzaamheden een vergunning nodig heeft, of dat u misschien een melding moet doen of informatie moet geven. Ook kunt u de regels bekijken die op een bepaalde locatie gelden. En checken aan welke maatregelen u zich moet houden bij uw werkzaamheden. In Mijn Omgevingsloket vindt u al uw aanvragen en meldingen terug.

Onder aan deze pagina vindt u meer informatie over dit onderwerp. Klikt u daar op één van de tegels.

Het Omgevingsloket

In het Omgevingsloket kunt u informatie over de fysieke leefomgeving op één plek bekijken en direct gebruiken. Het Omgevingsloket bestaat uit 5 onderdelen:

  1. Vergunningcheck: U kunt u controleren of u uw plannen mag uitvoeren op een bepaalde locatie. En of u daarvoor een vergunning voor moet aanvragen, een melding moet doen of informatie moet opsturen.
  2. Aanvragen: U kunt digitaal een vergunning aanvragen, een melding doen en informatie opsturen. 
  3. Regels op de kaart: U kunt de regels van overheden zien over de fysieke leefomgeving. De regels ziet u op de kaart per gebied of per document. 
  4. Maatregelen op maat: Hier kunt u de maatregelen vinden die u moet nemen bij uw werkzaamheden. 
  5. Mijn Omgevingsloket: Hier staan uw aanvragen en meldingen. U vindt ze onder 'Mijn projecten'.

Inloggen op het Omgevingsloket

Wilt u een vergunning aanvragen, een melding doen of informatie opsturen via het Omgevingsloket? Dan moet u inloggen. Zo ziet de overheid die uw verzoek ontvangt wie u bent.

Inloggen alleen nodig voor Aanvragen en Mijn Omgevingsloket

U hoeft alleen in te loggen voor het onderdeel "Aanvragen" en voor "Mijn Omgevingsloket". Voor de onderdelen "Vergunningcheck", "Maatregelen op maat" en "Regels op de kaart" hoeft u niet in te loggen.

Manieren van inloggen

Inloggen in het Omgevingsloket doet u met behulp van Digid of met E-herkenning.

Gegevens worden automatisch ingevuld

Nadat u inlogt, haalt het Omgevingsloket veel van uw persoonsgegevens automatisch op. Deze worden al ingevuld in de aanvraag. Bijvoorbeeld uw naam en adres.

Inloggen als gemachtigde

Bent u gemachtigd om voor een ander een aanvraag te doen? Dan kunt u op dezelfde manieren inloggen als hierboven beschreven. Nadat u bent ingelogd, kunt u bij ‘Mijn projecten’ de projecten zien waarvoor u gemachtigd bent of als gemachtigde een nieuwe aanvraag starten. Voor meer informatie: zie de tegel: anderen machtigen om een aanvraag te doen.

Zo werkt het Omgevingsloket

Checken of u een vergunning nodig heeft

Wilt u iets veranderen aan uw huis, tuin of bedrijf? Dan heeft u soms toestemming nodig van de overheid voor u mag beginnen. Met de Vergunningcheck - Omgevingsloket kunt u controleren of u uw plannen mag uitvoeren op een bepaalde locatie. Aan het eind van de Vergunningcheck krijgt u het resultaat. Hier ziet u of u uw werkzaamheden mag uitvoeren en of u een vergunningaanvraag of een melding moet doen. Ook ziet u welke overheid uw aanvraag behandelt.

Als u klaar bent met de Vergunningcheck, kunt u meteen beginnen aan uw aanvraag. Uw locatie en activiteiten worden dan bewaard.

 

Voor meer informatie kunt u ook op onze website zien bij Wanneer omgevingsvergunning nodig? | Gemeente Dantumadiel en bij Algemene informatie omgevingsvergunning | Gemeente Dantumadiel

Een vergunning aanvragen

Wilt u iets veranderen aan uw huis, tuin of bedrijf? Dan heeft u meestal een vergunning nodig. Dit kunt u aanvragen via Omgevingsloket. Weet u al voor welke activiteiten u een vergunning nodig heeft? Dan kunt u meteen starten via het onderdeel Aanvragen. Nadat u inlogt vult u het aanvraagformulier zo compleet mogelijk in en voegt u de juiste documenten bij het formulier. Daarna beoordeelt de gemeente uw aanvraag. U ontvangt een besluit of de vergunning voor de plannen verleend wordt.

Weet u niet zeker of u een vergunning nodig heeft of welke activiteiten u moet kiezen? Doe dan eerst de Vergunningcheck - Omgevingsloket

Een melding doen

Wilt u iets veranderen aan uw huis, tuin of bedrijf? Dan moet u in sommige gevallen een melding doen. Bijvoorbeeld voor de start of na beëindiging van uw activiteiten. Dit geeft u door via het Omgevingsloket bij het onderdeel Aanvragen. Nadat u inlogt vult u het aanvraagformulier zo compleet mogelijk in en voegt u de juiste documenten toe bij het formulier.

Na het indienen en het toesturen van alle gevraagde documenten mag u uw plannen uitvoeren. Wel moet u zich daarbij houden aan de regels die er gelden voor bijvoorbeeld bouwen en milieu.

Weet u niet zeker of u een melding moet doen of welke activiteiten u moet kiezen? Doe dan eerst de Vergunningcheck - Omgevingsloket

Informatie doorgeven over uw plannen

Wilt u iets veranderen aan uw huis, tuin of bedrijf? In sommige gevallen moet u dan ook informatie doorgeven over uw werkzaamheden. Dit geeft u door via het Omgevingsloket bij het onderdeel "Aanvragen".

Weet u niet zeker of u informatie moet geven of welke activiteiten u moet kiezen? Doe dan eerst de Vergunningcheck - Omgevingsloket

Zien welke regels gelden op een locatie

Wilt u weten welke regels gelden op een locatie? Via het onderdeel Regels op de kaart - Omgevingsloket kunt u regels en informatie over de leefomgeving bekijken in het Omgevingsloket.

Verschillende overheden kunnen regels maken over hetzelfde gebied. Zo kunnen op 1 locatie regels gelden van bijvoorbeeld een gemeente en een provincie. Bij Regels op de kaart staan deze regels bij elkaar, zodat u direct ziet welke regels gelden op een locatie.

U kunt op 2 manieren zoeken:

  • Regels voor uw situatie: u zoekt op uw locatie naar alle regels die gelden voor uw situatie.
  • Omgevingsdocumenten met regel: hier kunt u zoeken naar alle omgevingsdocumenten die gelden voor uw locatie.

Welke maatregelen u moet nemen om uw plannen uit te voeren

Wilt u weten welke maatregelen u moet nemen bij de plannen die u wilt uitvoeren? Via het Maatregelen op maat - Omgevingsloket kunt u checken welke algemene regels voor u gelden. En wat u kunt doen om u aan die regels te houden.

U ziet in een handig overzicht  welke maatregelen u moet nemen, hoe vaak en in welke volgorde. Ook kunt u het overzicht printen, zodat u het kunt gebruiken als checklist.

Uw plan, initiatief of idee verkennen samen met de gemeente

Als u iets wilt veranderen aan uw huis, tuin of bedrijf dan kunt u in het Omgevingsloket een aanvraag doen. Of de Vergunningcheck doen om te controleren of u een vergunning nodig heeft.

Het kan ook zijn dat u wel een idee heeft voor een project, maar nog niet zo ver bent om al een vergunning aan te vragen. Of u heeft een plan, maar u wilt u eerst de mogelijkheden bespreken voordat u het verder uitwerkt. In dat geval kunt u daarover overleggen met de gemeente. Kijk in dat geval op de website van onze gemeente bij Omgevingsoverleg - overleg over initiatief, plan of idee | Gemeente Dantumadiel Daar kunt u een overleg aanvragen.