U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Evenementenvergunning

Wilt u een evenement organiseren, zoals een buurtfeest, sportwedstrijd op het grasveldje in de buurt, of iets groots zoals een braderie, optocht, feest, festival of popconcert? Dan moet u daar meestal toestemming van de gemeente voor vragen. Omdat de gemeente (mede)verantwoordelijk is voor de openbare orde en veiligheid, willen wij graag vooraf met u kijken of en hoe een evenement veilig en ordelijk kan worden gehouden.

Het uitgangspunt is dat er voor een evenement een vergunning aangevraagd moet worden. Voor een klein evenement zijn de risico’s kleiner en daarom hoeft u dan alleen een melding te doen bij de gemeente. Met een melding kan de beoordeling sneller. Valt uw evenement onder de meldingsplicht?

U meldt het evenement als:

  • Het een eendaags evenement is
  • Het aantal bezoekers niet meer bedraagt dan 100 personen
  • Het evenement tussen 08.00 en 24.00 uur plaats vindt op een maandag t/m zaterdag
  • Er alleen tussen 8.00 en 23.00 uur live-muziek ten gehore wordt gebracht
  • Het evenement niet op de doorgaande weg/rijbaan plaats vindt, en/of geen belemmering vormt voor het doorgaande verkeer en de hulpdiensten
  • Slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m² per object
  • De melding moet u ten minste 4 weken voor het evenement doen. Wij sturen u dan 2 weken voor het evenement de reactie op uw melding. U krijgt dan schriftelijk bericht dat uw melding is geaccepteerd of dat het evenement niet is toegestaan

De aanvraag moet u tenminste 8 weken voor het evenement doet. En bij een groot evenement raden we aan op dat 12 weken van te voren te doen. Dan kunnen we de beslistermijn verlengen. Dat laten wij u dan op tijd weten. U krijgt schriftelijk een besluit van ons op uw aanvraag voor het verstrijken van de termijn. Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Voor het aanvragen van een evenementenvergunning kunt u het aanvraagformulier evenementenvergunning gebruiken.