Belangrijke notificatie

U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Evenementenvergunning

Wilt u een evenement organiseren, zoals een dorpsfeest, of iets groots zoals een braderie, optocht, feest, festival of popconcert? Dan moet u daar toestemming van de gemeente voor vragen. Omdat de gemeente (mede)verantwoordelijk is voor de openbare orde en veiligheid, willen wij graag vooraf met u kijken of en hoe een evenement veilig en ordelijk kan worden gehouden.

Vraag uw vergunning aan

Bij een A- evenement moeten de aanvraag minimaal 8 weken voorafgaand aan het evenement bij de gemeente binnen zijn. Voor B- en C evenementen geldt hiervoor minimaal 12 en 16 weken.

Voor evenementen die in de categorieën A, B en C vallen is een evenementenvergunning nodig. Elke aanvraag voor een evenementenvergunning start met het bepalen van de categorie waarbinnen het evenement valt. Hierbij wordt gekeken naar het risico, de complexiteit en de impact van het evenement op de omgeving. De categorie is het vertrekpunt van het verdere vergunningverleningsproces.

Hoe zwaarder de categorie, hoe intensiever de vergunningverlenings-procedure en de maatregelen en voorschriften die nodig zijn. De categorie geeft een indicatie van de inzet van hulpdiensten, dat beschikbaar moet zijn (mocht er een calamiteit zijn) zoals politie, brandweer, ambulances en middelen bij een evenement.

Aanvragen evenementenvergunning

Voor het aanvragen van een evenementenvergunning kunt u het aanvraagformulier evenementenvergunning gebruiken.