Let op: het gemeentehuis is alleen op afspraak open en er zijn coronamaatregelen voor ondernemers, evenementen, het onderwijs, de kinderopvang, etcetera.
Voor alle actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus in de gemeente kunt u op de volgende link terecht.

Klaas Agricola

Klaas Agricola

Klaas Agricola
Klaas Agricola

Klaas Agricola is burgemeester van de gemeente Dantumadiel en heeft de volgende portefeuilles:

Ynwenner en Bestjoer

 • Bestuurlijke aangelegenheden/ communicatie
 • Kabinet en representatie
 • Personeelszaken
 • Vergunningverlening (APV)
 • Openbare orde en veiligheid/ Rampenbestrijding
 • Toezicht en handhaving
 • Strategische beleidsvorming/ Deregulering

Mienskip

 • Participatie/Samenwerking ondernemers, inwoners en regio
 • Dorpencoördinatie
 • Cultuur

Wurk, Bedriuw en Rekreaasje

 • Recreatie en Toerisme

Nevenfuncties

Commissaris Coöperatie Openbare Verlichting en Energie Fryslân U.A. onbezoldigd
Hoofd regent Van Sytzama Stichting onbezoldigd

Contact met de burgemeester

Voor een afspraak met de burgemeester kunt u contact op nemen met het bestuurssecretariaat.

Telefoonnummer: (0519) 29 88 88
E-mail: bestuurssecretariaat@dantumadiel.frl