Klaas Agricola

Klaas Agricola is burgemeester van de gemeente Dantumadiel en heeft de volgende portefeuilles:

Ynwenner en Bestjoer

 • Burgerparticipatie
 • Communicatie
 • Bestuurlijke aangelegenheden
 • Regionale, nationale en internationale samenwerking
 • Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
 • Openbare orde en veiligheid
 • Toezicht en handhaving, FUMO
 • Crisisopvang vluchtelingen
 • Rampenbestrijding
 • Representatie
 • Kabinetszaken

Nevenfuncties

Commissaris Coöperatie Openbare Verlichting en Energie Fryslân U.A.onbezoldigd
Hoofd regent Van Sytzama Stichtingonbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Fryslânonbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur FUMOonbezoldigd
Lid Dagelijks Bestuur Krachtig 80onbezoldigd
Voorzitter burgemeesterskring Fryslânonbezoldigd

Contact met de burgemeester

Voor een afspraak met de burgemeester kunt u contact op nemen met het bestuurssecretariaat.

Telefoonnummer: (0511) 71 70 00
E-mail: bestuurssecretariaat@dantumadiel.frl