Klaas Agricola

Klaas Agricola

Burgemeester Klaas Agricola
Burgemeester Klaas Agricola

Klaas Agricola is burgemeester van de gemeente Dantumadiel en heeft de volgende portefeuilles:

Ynwenner en Bestjoer

  • Bestuurlijke aangelegenheden/ communicatie
  • Kabinet en representatie
  • Dienstverlening (DVO/ Burgerzaken/ KCC/ Dorpsloket)
  • Personeelszaken
  • Vergunningverlening (APV)
  • Openbare orde en veiligheid/ Rampenbestrijding
  • Toezicht en handhaving
  • Strategische beleidsvorming/ Deregulering

Mienskip

  • Participatie/Samenwerking ondernemers, inwoners en regio
  • Dorpencoördinatie

Nevenfuncties

Commissaris Coöperatie Openbare Verlichting en Energie Fryslân U.A. onbezoldigd
Hoofd regent Van Sytzama Stichting onbezoldigd

Contact met de burgemeester

Voor een afspraak met de burgemeester kunt u contact op nemen met het bestuurssecretariaat.

Telefoonnummer: (0519) 29 88 88
E-mail: bestuurssecretariaat@dantumadiel.frl