Belangrijke notificatie

U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Klaas Agricola

Klaas Agricola

Klaas Agricola
Klaas Agricola

Klaas Agricola is burgemeester van de gemeente Dantumadiel en heeft de volgende portefeuilles:

Ynwenner en Bestjoer

 • Bestuurlijke aangelegenheden/ communicatie
 • Kabinet en representatie
 • Personeelszaken
 • Vergunningverlening (APV)
 • Openbare orde en veiligheid/ Rampenbestrijding
 • Toezicht en handhaving
 • Strategische beleidsvorming/ Deregulering

Mienskip

 • Participatie/Samenwerking ondernemers, inwoners en regio
 • Dorpencoördinatie
 • Cultuur

Wurk, Bedriuw en Rekreaasje

 • Recreatie en Toerisme

Nevenfuncties

Commissaris Coöperatie Openbare Verlichting en Energie Fryslân U.A. onbezoldigd
Hoofd regent Van Sytzama Stichting onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Fryslân onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur Marrekrite onbezoldigd
Lid Kopgroep Krachtig 80 onbezoldigd

Contact met de burgemeester

Voor een afspraak met de burgemeester kunt u contact op nemen met het bestuurssecretariaat.

Telefoonnummer: (0519) 29 88 88
E-mail: bestuurssecretariaat@dantumadiel.frl