Klaas Agricola

Klaas Agricola

KA
Klaas Agricola

Klaas Agricola is burgemeester van de gemeente Dantumadiel en heeft de volgende portefeuilles:

Ynwenner en Bestjoer

 • Burgerparticipatie
 • Communicatie
 • Bestuurlijke aangelegenheden
 • Regionale, nationale en internationale samenwerking
 • Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
 • Openbare orde en veiligheid
 • Toezicht en handhaving, FUMO
 • Crisisopvang vluchtelingen
 • Rampenbestrijding
 • Representatie
 • Kabinetszaken

Nevenfuncties

Commissaris Coöperatie Openbare Verlichting en Energie Fryslân U.A. onbezoldigd
Hoofd regent Van Sytzama Stichting onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Fryslân onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur Marrekrite onbezoldigd
Lid Kopgroep Krachtig 80 onbezoldigd

Contact met de burgemeester

Voor een afspraak met de burgemeester kunt u contact op nemen met het bestuurssecretariaat.

Telefoonnummer: (0519) 29 88 88
E-mail: bestuurssecretariaat@dantumadiel.frl