Burgemeester en wethouders

college Dantumadiel

Collegeleden

De coalitiepartijen ChristenUnie, Sociaal Links, SGP en Gemeente Belangen Dantumadiel gaan op basis van de afspraken voor een herkenbare gemeente die dichtbij haar inwoners staat. De samenwerking tussen gemeente, inwoners en ondernemers staat daarbij centraal. Het coalitie-akkkoord leest u hier.