Plannen Brede School c.a. Feanwâlden

Actueel

 • Update 11 juli 2023: 18 miljoen euro gereserveerd 
  De gemeenteraad van Dantumadiel heeft 18 miljoen euro gereserveerd voor een nieuw multifunctioneel centrum in Feanwâlden. Dit bedrag is opgenomen in de perspectiefnota 2024-2027, de voorloper op de begroting. Nu duidelijk is geworden wat de financiële ruimte is, wil de gemeente zo snel mogelijk met het dorp de plannen concreet maken.
   

 • Update 28 april 2023: Het onderzoek naar de haalbaarheid duurt langer
  Op korte termijn zouden we de haalbare plannen aan u voorleggen. Het gemeentebestuur vindt het met u erg vervelend dat dit door de huidige ontwikkelingen nog niet lukt. We blijven in gesprek met de betrokken partijen om de mogelijkheden te verkennen.

  Er is meer tijd nodig voor het haalbaarheidsonderzoek
  Tijdens de bijeenkomst stipte de projectleider de toenemende (bouw)kosten al aan. De kosten zijn in de periode tussen de start van het project (begin 2021) en nu met ongeveer 50 procent gestegen. Onverwachts een flinke stijging, veroorzaakt door o.a. de oorlog in Oekraïne. Ook de rente ligt op dit moment hoger.

  De prijsstijging heeft effect op alle lopende en nieuwe projecten
  We willen voorkomen dat we nu keuzes maken die voor de toekomst een aantal (wettelijk verplichte) zaken onhaalbaar maken. Bijvoorbeeld de geplande nieuwbouw van scholen in de gemeente, zoals vastgesteld in het Integraal Huisvestingsplan (IHP).

  De perspectiefnota geeft duidelijkheid
  Met de Perspectiefnota bepaalt de raad de financiële kaders van onze gemeente de komende jaren. De Perspectiefnota geeft een doorkijk van de gemeentelijke financiën voor zowel de korte - als de lange termijn. De nota wordt in juli door de gemeenteraad besproken en vastgesteld. Dit geeft duidelijkheid aan de plannen voor Feanwâlden en andere projecten, op financieel vlak.

  Als helder is wat financieel haalbaar is, kunnen er keuzes worden gemaakt
  Dit doen we samen met u, de inwoners van Feanwâlden-Feanwâldsterwâl en gemeenteraad. We blijven ons inzetten voor de voorzieningen in Feanwâlden en gaan er van uit dat we uiteindelijk met elkaar trots kunnen zijn op wat er gerealiseerd is.

 

 • Op 14 februari 2023 organiseerden we een informatieavond in 't Duke Lûke over de stand van zaken van het project Feanwâlden. Projectleider Jos Wortelboer vertelde dat er een aantal mogelijke scenario’s voor de locaties en diverse voorzieningen (onderwijs, sport, opvang en ontmoeten) zijn uitgewerkt. Deze scenario's worden verder onderzocht op haalbaarheid. U kunt de presentatie hieronder downloaden.

Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 • Op 20 december 2022 is de raad geinformeerd over de voortgang van dit project en de uitkomsten van stemvandantumadiel.frl.