Tijdelijk gebruik van de openbare weg

Wilt u (een deel van) de weg voor kortere tijd gebruiken? Bijvoorbeeld om er een afvalcontainer of een steiger te plaatsen? Of wilt u tijdelijk een spandoek of een elektriciteitskabel boven de weg hangen?

En heeft dat invloed op het gebruik van die weg door anderen (belemmert het de bruikbaarheid van de weg)? Dan heeft u een ontheffing voor het anders gebruiken van die weg van de gemeente nodig! Ook kan het zijn dat de weg tijdelijk moet worden afgesloten. Dan heeft u ook een ontheffing van de Wegenwet (art. 4) nodig.

Voor opslag van onroerende goederen op de openbare weg heeft u een omgevingsvergunning van de gemeente nodig.

Goed om te weten

  • Van een belemmering voor de bruikbaarheid van de weg is in ieder geval sprake wanneer niet ten minste een vrije doorgang van 1,20 strekkende meter wordt gelaten op voetpaden en van 3,50 strekkende meter op de rijbaan voor fietsers of gemotoriseerd verkeer.
  • U kunt de ontheffing online aanvragen met DigiD 
  • Vraag de ontheffing minimaal vier weken van te voren aan
  • Soms is het nodig om de weg tijdelijk af te sluiten, daar moet de gemeente ook toestemming voor geven.
  • Als u de weg voor langere tijd als plek voor opslag van roerende goederen wilt gebruiken, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Zie voor meer informatie bij Informatie over de vergunningcheck van Omgevingsloket | Gemeente Dantumadiel en Algemene informatie omgevingsvergunning | Gemeente Dantumadiel

Voorwaarden en kosten

  • De gemeente besluit op uw aanvraag. Krijgt u de ontheffing, dan zijn daar bepaalde voorschriften aan verbonden, die u moet opvolgen.
  • U betaalt kosten voor het behandelen door de gemeente van de aanvraag voor het tijdelijk gebruik van de weg en voor een wegafsluiting. Dat staat in de legesverordening van de gemeente:  Legesverordening Dantumadiel 2024. Kijk bij artikel 1.33.9 en 1.35.2
  • Hangt u een spandoek op boven het trottoir? Dit moet hoger hangen dan 2.20 meter 
  • Hangt u een spandoek op boven de rijweg? Dit moet hoger hangen dan 4.20 meter.