Woningbouw

De gemeente Dantumadiel maakt vaart met de bouw van woningen

Op verschillende plekken in Dantumadiel komen nieuwe woningen. Soms zijn dat projecten van de gemeente, soms initiatieven vanuit de dorpen  of van ontwikkelaars. Op deze pagina leest u de laatste ontwikkelingen over de bouwprojecten waarbij de gemeente actief is betrokken.

Damwâld, Prikkebosk

In de eerste helft van 2022 heeft de gemeente vooroverleg over de concept-plannen gevoerd met o.a. Provincie, Wetterskip, brandweer en belanghebbenden. Aan de omwonenden die interesse hebben aangegeven in een stukje tuinuitbreiding, is aangegeven dat onder bepaalde voorwaarden een diepte van 20 meter hiervoor beschikbaar wordt gesteld en er is een beoogde m2-prijs voor deze grond aangegeven. De plannen zullen hierop worden aangepast.

De planning is om in het najaar van 2022 het bestemmingsplan in procedure te brengen. Dan komt het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage te liggen en kunnen omwonenden en belanghebbenden hierop reageren. Lees hier meer.

De Westereen, Frosk

Het zwembad op deze locatie is gesloopt. De gemeente streeft ernaar  om hier betaalbare woningen voor starters te bouwen.

De Westereen, East

Op De Bûterblom, De Pinksterblom, De Dotterblom en De Tuorrebout komen twaalf nieuwe woningen: zes vrije kavels en zes twee--ondereen-kapwoningen.

 

Feanwâlden, Bosk

In Feanwâlden wordt voor het Bosk de 2e fase ontwikkeld met plek voor 28 tot 32 woningen. Het gaat hierbij om een mix van vrijstaand, twee-onder-een-kapwoningen en  rijtjeswoningen, kortom voor ieder wat wils. Waarschijnlijk komen de kavels in het najaar  in de verkoop.

Rinsumageast

Sinds 2019 wordt gewerkt aan concrete plannen voor nieuwbouw van 21 woningen in Rinsumageast. Voor verschillende typen woningen (kleinschalige bedrijvigheid aan huis, vrijstaande gezins-, levensloopbestendig- en twee-onder-één-kapwoningen) is ruimte in het plan. Als alles volgens planning verloopt start de kavelverkoop in het 4e kwartaal van 2024.  Meer informatie op de projectwebsite.