Energietoeslag 2023

Algemeen

De energietoeslag is een tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen. De toeslag is bedoeld om u te helpen met het betalen van de rekeningen voor gas en elektriciteit.

Heeft u de energietoeslag nog niet gekregen? Dan kunt u de energietoeslag aanvragen met het aanvraagformulier via bovenstaande knop. U kunt een aanvraag indienen tot 1 mei 2024.

Automatisch energietoeslag ontvangen

In sommige situaties gaan wij er vanuit dat u aan de voorwaarden voldoet. U ontvangt de energietoeslag dan automatisch. Een aanvraag is niet nodig. Dit is bijvoorbeeld het geval als u:

 • eerder in 2023 een energietoeslag van ons hebt ontvangen, of
 • een uitkering algemene bijstand ontvangt, of
 • een minimaregeling ontvangt.

Als u hiervoor in aanmerking komt krijgt u schriftelijk bericht. De betaling vindt uiterlijk plaats op 30 november 2023.

Voorwaarden

De energietoeslag is er voor inwoners met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. Deze normen vindt u onderaan deze pagina. U kunt ook een normenschema downloaden op de pagina over onze geldgids.

De energietoeslag is een eenmalig bedrag van maximaal € 1.300,- netto voor het kalenderjaar 2023. De toeslag kan eenmaal per woonadres toegekend worden.

Andere voorwaarden zijn:

 • U bent 21 jaar of ouder, tenzij uw ouders niet aan de onderhoudsplicht kunnen voldoen en u zelfstandig woont.
 • U bent geen student
 • U woont niet in een (zorg)instelling
 • U woont op het opgegeven adres

Hulp nodig bij de aanvraag?

Voor hulp kunt u terecht bij:

Vragen?

Neem dan contact op met ons Klanten Contact Centrum via telefoonnummer 0519-29 88 88, optie 1. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m donderdag van 8.30-16.30 uur en op vrijdag van 8.30-12.00 uur. Je kunt ons ook een e-mail sturen via info@dantumadiel.frl

Veel gestelde vragen


Heeft de energietoeslag invloed op andere toeslagen of uitkeringen?

Krijgt u ook een zorgtoeslag, een huurtoeslag of kinderopvangtoeslag? Of heeft u een uitkering? Dan hoeft u niet bang te zijn dat de energietoeslag daar invloed op heeft. De zorg-, huur- of kinderopvangtoeslag of uw uitkering blijven precies hetzelfde. U krijgt de energietoeslag er gewoon bij.

Wat telt mee als inkomen?

Elke inkomensbron waar een gezin of alleenstaande over beschikt telt mee als inkomen. Hiervoor is geen vaste lijst beschikbaar. U kunt bijvoorbeeld denken aan:

 • Inkomen uit werk (salaris of inkomsten als zelfstandige)
 • Het vakantiegeld dat iedere maand voor u gereserveerd wordt
 • Uitkeringen (bijvoorbeeld Wajong, Wia, WW, studiefinanciering etc)
 • Partner- en kinderalimentatie
 • Heffingskortingen van de Belastingdienst
 • Ook het inkomen van uw partner telt mee voor het gezamenlijke inkomen.

Ik heb een huisgenoot. Telt zijn/haar inkomen ook mee?

Wanneer u een volwassen huisgenoot hebt heeft dit gevolgen voor de hoogte van de geldende inkomensgrens. Hoe meer volwassen personen in één huis wonen, hoe lager de inkomensgrens wordt die voor u van toepassing is. Dit heet de kostendelersnorm. In het schema hieronder kunt u zien welke inkomensgrens voor u geldt.

Voor de kostendelersnorm tellen niet mee:

 • Gehuwden
 • Personen jonger dan 21 jaar
 • Huurders die een commercieel huurcontract hebben en een reële huurprijs betalen (met uitzondering van bloed- en aanverwanten in de 1e en 2e graad)
 • Personen die onderwijs volgen waarvoor studiefinanciering op grond van de WSF of de WTOS mogelijk is
 • Personen die een BBL-opleiding volgen

Woonsituatie

Inkomensgrens 130% (bedragen per maand, inclusief vakantietoeslag)

Twee persoonshuishouden

€ 1.129,71

Drie persoonshuishouden

€ 979,08

Vier persoonshuishouden

€ 903,77

Vijf persoonshuishouden

€ 858,35

Kan er beslag worden gelegd op mijn energietoeslag?

Nee, de energietoeslag wordt gezien als bijzondere bijstand. Hier mag geen beslag op worden gelegd.

Telt de energietoeslag mee als inkomen?

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering. Of voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

Wat zijn de normbedragen tot 130% van de bijstandsnorm?

Woonsituatie

Inkomensgrens 130% (bedragen per maand, inclusief vakantietoeslag)

Gehuwden, beiden vanaf 21 jaar - tot de pensioengerechtigde leeftijd

€ 2.259,43

Gehuwden, beide personen ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd

€ 2.396,68

Gehuwden, waarvan één persoon jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd

€ 2.396,68

Alleenstaanden van 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.581,61

Alleenstaande, ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.764,96

Heb ik als student ook recht op energietoeslag?

Studenten ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 400 via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit geldt voor studenten met een uitwonende basisbeurs en een aanvullende beurs, én voor studenten die langer studeren en eerder een aanvullende beurs kregen. DUO betaalt deze tegemoetkoming vanaf januari 2024 automatisch uit