Belastingen en WOZ

Op deze pagina vindt u alle informatie over Onroerendezaakbelasting, bezwaar maken tegen de beschikking WOZ, kwijtschelding, een betalingsregeling, automatische incasso, rioolheffing of de afvalstoffenheffing.