Nieuwsoverzicht

Beleidsregels Vervoersvoorzieningen Dantumadiel

Onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) dragen gemeenten zorg voor maatschappelijke ondersteuning. Uitgangssituatie daarbij is dat inwoners zelf verantwoordelijk zijn voor hun leven en dus ook voor hun zelfredzaamheid en participatie (meedoen in de samenleving).

Soms kunt u uw vervoer niet zelf regelen, ook niet met hulp van uw naasten en andere mensen in uw omgeving. U kunt dan bij uw gemeente vragen om zorgvuldig onderzoek te doen, hoe u wel uw vervoer kunt regelen. 

Lees meer over Beleidsregels Vervoersvoorzieningen Dantumadiel

Ronald Dijksterhuis benoemd tot algemeen directeur van Dantumadiel

Het college van B&W van Dantumadiel benoemt de heer Ronald Dijksterhuis per 1 mei 2023 als Algemeen Directeur van de nieuwe organisatie van de gemeente. Dijksterhuis is sinds 2017 Gemeentesecretaris van Dantumadiel en zal deze functie combineren met het algemeen directeurschap.
Lees meer over Ronald Dijksterhuis benoemd tot algemeen directeur van Dantumadiel