Nieuwsoverzicht

Beleidsregels Huishoudelijke hulp Dantumadiel

Onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) dragen gemeenten zorg voor maatschappelijke ondersteuning. Uitgangssituatie daarbij is dat inwoners zelf verantwoordelijk zijn voor hun leven en dus ook voor hun zelfredzaamheid en participatie.
Lees meer over Beleidsregels Huishoudelijke hulp Dantumadiel

Verhuur percelen weiland gelegen aan de Kûkhernewei te Feanwâlden

Burgemeester en wethouders van Dantumadiel vragen geïnteresseerden een bod te doen voor het gebruik van een aantal percelen weiland gelegen aan de Kûkhernewei te Feanwâlden, kadastraal bekend gemeente, Veenwouden, sectie K, nummer 317, 409, 410, 411, 443, 445 en 472.
Lees meer over Verhuur percelen weiland gelegen aan de Kûkhernewei te Feanwâlden

Meldactie voor mantelzorgers

Mantelzorgers zijn een grote steun voor mensen die hulp nodig hebben en een belangrijke aanvulling op professionele zorg. Er zijn veel mantelzorgers in onze gemeente; zij zijn niet allemaal in beeld. Daarom kunnen mantelzorgers zich ook dit jaar weer aanmelden bij het Steunpunt Mantelzorg van Welzijn het Bolwerk.
Lees meer over Meldactie voor mantelzorgers