Nieuwsoverzicht

Groene container wordt in week 1 weer geleegd

In verband met de kerstdagen wordt in week 51 (maandag 19 tot en met vrijdag 23 december) de groene container (biobak) niet geleegd. U kunt uw groene container weer aanbieden in week 1 van 2023 (van 2 tot en met 6 januari).

Lees meer over Groene container wordt in week 1 weer geleegd

Beleidsregels Huishoudelijke hulp Dantumadiel

Onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) dragen gemeenten zorg voor maatschappelijke ondersteuning. Uitgangssituatie daarbij is dat inwoners zelf verantwoordelijk zijn voor hun leven en dus ook voor hun zelfredzaamheid en participatie.
Lees meer over Beleidsregels Huishoudelijke hulp Dantumadiel

Verhuur percelen weiland gelegen aan de Kûkhernewei te Feanwâlden

Burgemeester en wethouders van Dantumadiel vragen geïnteresseerden een bod te doen voor het gebruik van een aantal percelen weiland gelegen aan de Kûkhernewei te Feanwâlden, kadastraal bekend gemeente, Veenwouden, sectie K, nummer 317, 409, 410, 411, 443, 445 en 472.
Lees meer over Verhuur percelen weiland gelegen aan de Kûkhernewei te Feanwâlden