Nieuwsoverzicht

Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2021 Dantumadiel

Wat vinden de inwoners van Dantumadiel van de zorg en ondersteuning die zij ontvangen? En past deze bij hun hulpvraag? De gemeente liet dat onderzoeken door onafhankelijk onderzoek- en adviesbureau ZorgfocuZ. 911 inwoners die in 2021 geregistreerd stonden als Wmo-cliënt met een individuele maatwerkvoorziening werden uitgenodigd om de vragenlijst schriftelijk of digitaal in te vullen.
Lees meer over Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2021 Dantumadiel