Nieuwsoverzicht

Verhuur weiland Ferbiningspaad De Westereen

Burgemeester en wethouders van Dantumadiel verzoeken gegadigden een bod te doen ten behoeve van het gebruik van een perceel weiland gelegen aan het Ferbiningspaad, De Westereen, zoals gemarkeerd is op bijgaande situatietekening.
Lees meer over Verhuur weiland Ferbiningspaad De Westereen